Suomen Tunturisuunnistuksen järjestelyohjeet

1. YLEISKUVAUS

Suomen Tunturisuunnistus on Suomen tunturialueella järjestettävä kaksipäiväinen, partiona tapahtuva suunnistus. Partion jäsenet voivat edustaa eri seuroja. Partiokilpailusarjojen lisäksi on tarjolla myös yksilösarjat.

Suomen Tunturisuunnistuksen ajankohta on elokuun ensimmäinen viikonvaihde, kuitenkin niin, että suunnistuksen Suomen mestaruuskilpailuihin jää aikaa vähintään kaksi viikkoa. Suomen Tunturisuunnistus pyritään järjestämään vuorovuosin Lapin eri tunturialueilla pyrkien tarjoamaan molempina päivinä avotunturimaastoa.

 2. JÄRJESTÄJÄ

Suomen Tunturisuunnistuksen järjestäjän nimeää Suomen Suunnistusliitto Lapin Suunnistus
ry:n esityksestä. Seurat tai seurayhtymät anovat järjestelyoikeuksia Lapin Suunnistus ry:ltä ja Suomen Suunnistusliitolta normaalin anomismenettelyn mukaisesti. Järjestäjä tulee olla sovittuna aina kolme vuotta eteenpäin.

Järjestävältä taholta peritään voimassa olevat kilpailijamaksut. Järjestävän tahon tulee käyttää Internet-suvustoa www.tunturisuunnistus.fi kilpailun tiedottamisessa. Sivuoston käyttökuluina peritään 250 e/kilpailu.

 3. VALVONTA

Suomen Tunturisuunnistuksen valvonnasta vastaa Lapin Suunnistus ry yhdessä nimeämänsä kilpailuvalvojan kanssa.  Järjestäjän on toimitettava kilpailuvalvojalle alustava toimintasuunnitelma kilpailun anomisen yhteydessä. Järjestäjä esittää vuotta ennen kilpailutapahtumaa järjestelysuunnitelman (sisältää oleelliset asiat ja markkinoinnin) Lapin Suunnistuksen hallitukselle. Järjestäjä on velvollinen pitämään kilpailuvalvojan ajan tasalla järjestelyjen etenemisen osalta. Järjestäjä korvaa valvontakustannukset Suunnistusliitos vahvistamien perusteiden mukaan. Osapuolet voivat sopia korvauksista myös erikseen.

4. MAASTO JA KARTTA

Kilpailumaasto ja sen vaatimat maastonkäyttöluvat on varmistettava jo ennen kilpailun anomista. Mikäli Suomen Tunturisuunnistus käydään kansallispuisto- tai muilla luonnonsuojelualueilla, on mahdolliset rajoitukset selvitettävä.

Tunturisuunnistuskarttana voidaan käyttää joko ajantasaistettua ulkoilu- tai suunnistuskarttaa 1:20000 – 1:30000 tai poikkeustapauksessa suunnistuskarttaa 1:15000. Maastoa koskevat tiedot ja karttasuunnitelmat on toimitettava alusta lähtien kilpailuvalvojan tietoon. Ratojen suunnittelussa on otettava huomioon Suunnistusliiton antamat ohjeet ympäristön suojelusta.

 5. SARJAT

Parisarjat: H/D21A, H21B, H/D21C, H/D80, H/D95, H/D110, H/D125, H140, H/D38, H/D32. Sarjoissa 32/38 yhteisikä enintään 32/38 vuotta ja sarjoissa 80/ 95/ 110/ 125/ 140 yhteisikä vähintään 80/ 95/ 110/ 125 / 140 vuotta.

Sekaparisarjat: H/DA, H/DB, H/DC. Ikähyvitys 1 min/ vuosi, kun parin yhteisikä ylittää 80 vuotta. Sarjoihin ilmoittauduttaessa on ilmoitettava syntymävuodet.

Henkilökohtaiset sarjat: H/DA, H/DB.

Kuntosarja: KUNTOPARI ja KUNTOHENK sarjassa voi suunnistaa yksin tai parin kanssa.

”Iltarastisarjat”, joihin voi ilmoittautua paikan päällä

6. KILPAILUN YLEISOHJEET

Suomen Tunturisuunnistuksen miesten pääsarjan keston tulee olla noin 2 h 30 min ja naisten pääsarjan noin 2 h päivää kohti. Muiden sarjojen kesto tulee mitoittaa pääsarjoihin.  Ratapituuksissa tulee ottaa huomioon maaston kulkukelpoisuus.

Kilpailu tapahtuu ensimmäisenä päivänä yhteislähtönä ja toisena päivänä takaa-ajolähtönä ensimmäisen päivän aikaerojen mukaisessa järjestyksessä. (Suositus: yli 30 min kärjestä jääneet lähtevät yhteislähdöllä). Kilpailussa kaikkien partion jäsenten on leimattava/käytävä jokaisella rastilla ja partion on tultava yhdessä maaliin. Kilpailussa käytetään EMIT-leimausjärjestelmää. Kilpailussa jaettavien palkintojen arvon tulee olla noin 15…20 % osanottomaksujen kokonaissummasta.

7. TUNTURINVALLOITTAJAT

Tunturinvalloittajat palkitaan toisen kilpailupäivän jälkeen. Mitalit jakaa Lapin Suunnistuksen edustaja. Kymmenestä kerrasta saa pronssisen, 20 kerrasta hopeisen ja 25 kerrasta kultaisen tunturinvalloittajamitalin. Tunturineuvoksen arvonimen saa 30 hyväksytystä suorituksesta. Jatkossa tunturineuvos pääsee kaikkiin tunturisuunnistuksiin kunniavieraana ilman osallistumismaksua.

Järjestäjä huolehtii tunturinvalloittajatiedoston päivittämisestä kilpailun jälkeen ja toimittaa tilaston Lapin Suunnistukselle.  Tilaston päivittämisen helpottamiseksi on järjestäjän sovittava tulospalvelun kanssa molempien päivinä hyväksytysti läpi päässeiden partioiden suunnistajien listauksen saaminen taulukkomuodossa.

8. SEURANTA

Suomen Tunturisuunnistuksen kehittämiseksi on jokaisesta kilpailutapahtumasta tehtävä raportti Lapin Suunnistus ry:lle, kilpailuvalvojalle sekä seuraavan vuoden järjestäjälle viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta. Järjestelyohjeistoon esitetyistä muutoksista päättää Lapin Suunnistus ry:n hallitus.

Järjestelyohjeistoon esitetyistä muutoksista päättää Lapin Suunnistus ry:n hallitus.
– Hyväksytty 29.10.2015/Lapin Suunnistus ry:n hallitus
– Päivitys parisarjan ikähyvitykseen ja takaa-ajon aika-eroon. 8.9.2018/Lapin Suunnistus ry:n hallitus

Vastaa