Maakunta- ja minimaakuntaviestin ohjeet

1.    Yleistä

Lapin Maakuntaviesti on viisiosuuksinen kuntien välinen viesti, joka järjestetään elokuussa Lapin AM-pitkämatkan jälkeisenä sunnuntaina.

Lapin Minimaakuntaviesti on samana päivänä järjestettävä seurojen välinen 3-osuuksinen viesti, jossa kilpailevat alle 16-vuotiaat. 


2.    Järjestäjä

Lapin Suunnistuksen hallitus nimeää Maakuntaviestin järjestäjän kilpailuvastaavan ehdotuksesta.

Lapin Maakuntaviestin järjestäjä on periaatteessa se kunta, jonka alueella viesti käydään.
Käytännössä Lapin Suunnistus ry suosittelee, että käytännön järjestelyt siirretään kunnan ja
suunnistusseuran sopimuksella sen seuran tai seurayhtymän vastuulle, joka järjestää
aluemestaruuskilpailun.

Lapin Suunnistus ry vastaa siitä, että maakuntaviestin järjestäjä on sovittuna vähintään kolme
vuotta eteenpäin.

 

3.    Valvonta

Maakuntaviestin valvonnasta vastaa kilpailujärjestäjien ehdottama ja Lapin Suunnistuksen hyväksymä kilpailunvalvoja, joka toimii samalla ratavalvojana.

Järjestäjä on velvollinen pitämään valvojan ajan tasalla järjestelyjen etenemisen osalta.

Järjestäjä korvaa valvontakustannukset SSL:n vahvistamien perusteiden mukaan. Osapuolet
voivat sopia korvauksista myös erikseen.

 

4.    Maasto ja kartta

Kilpailumaasto ja sen vaatimat maastonkäyttöluvat on varmistettava jo ennen kilpailun
anomista. Mikäli AM-kisat käydään kansallispuisto- tai muilla luonnonsuojelualueilla
on mahdolliset rajoitukset selvitettävä.

Käytettävän kartan tulee olla ISOM2000 kuvausohjeiden mukaan laadittu suunnistuskartta mittakaavassa 1:10 000 kaikissa sarjoissa.

Maastoa koskevat tiedot ja karttasuunnitelmat on toimitettava alusta lähtien valvojan tietoon.

 

5.    Maakuntaviestin yleisohjeet

5.1. Osuudet

Lapin maakuntaviestissä on viisi osuutta:
1.osuus: H21, osuuden kesto 25 – 30 min (viiden parhaan osuusajan keskiarvo)
2.osuus: H18 tai vähintään H45, osuuden kesto 25 – 30min (viiden parhaan osuusajan keskiarvo)
3.osuus: D21, osuuden kesto 20 – 25min (viiden parhaan osuusajan keskiarvo)
4.osuus: H16 tai vähintään H55, osuuden kesto 20 – 25min (viiden parhaan osuusajan keskiarvo)
5.osuus: H21, osuuden kesto 30 – 35min (viiden parhaan osuusajan keskiarvo)

Huom.1: Naissuunnistaja voi kilpailla millä tahansa osuudella.
Huom.2: Ratojen vaikeusaste pitää sovittaa kansallisen kilpailun ja iltarastiratojen välimaastoon.
Huom.3: Järjestäjä saa päättää käytettävästä hajontamenetelmästä. Tavoitteena on se, että
kaikkien osuuksien hajonnat ovat ajallisesti yhtenevät, jotta joka vaihdossa voidaan tilannetta
pitää ajan tasalla olevana.

 

5.2. Osallistumisoikeus

Lapin maakuntaviestiin osallistujalla ei tarvitse olla lisenssiä.

Suunnistajan osallistumisoikeus määräytyy ensisijaisesti kotikunnan mukaan. Kotikunnaksi katsotaan kunta, jossa on henkikirjoilla kilpailupäivänä.

Osallistuminen on myös mahdollista seuraavissa tapauksissa;

a) Lapissa asuva suunnistaja voi osallistua viestiin sen kunnan joukkueessa, jonka alueella toimivaa suunnistusseuraa hän edustaa, mikäli suunnistajan kotikunta ei aseta viestiin joukkuetta.

b) Lapin ulkopuolella asuva, voi osallistua viestiin sen kunnan joukkueessa, jossa hän on ollut viimeksi kirjoilla, jos hän edustaa suunnistuksessa lappilaista suunnistusseuraa.

Järjestävän seuran jäsenet saavat osallistua kuntiensa joukkueissa, mikäli se ei vaaranna kilpailujen onnistunutta järjestämistä ja ottaa huomioon urheilulliset perusteet.

Kilpailijan on pyydettäessä todistettava kotikuntansa tai kotikuntahistoriansa.

 

5.3. Osanottomaksut

Osanottomaksu on 100 €/kunta, mikäli kunnasta on 1-2 joukkuetta. Mikäli joukkueita kolme tai enemmän, maksu on 200 € sis. kaikki joukkueet.

 

6.    Minimaakuntaviestin yleisohjeet

6.1. Joukkueen kokoonpano

1.osuus: H/D TR
2.osuus: H/D RR
3.osuus: H/D suunnistus

Ratojen kuvaus
Radat ovat lyhyet ja helpot. RR-rata noin 1,5 km, muut osuudet 2-2,5 km.

 

6.2. Osallistumisoikeus

Kilpailijan tulee olla edustamansa seuran jäsen. Yläikäraja on 16 vuotta. Kilpailijoiden yhteisikä
saa olla enintään 35 vuotta, jos joukkueessa on vain poikia ja enintään 38 vuotta, jos
joukkueessa on yksikin tyttö.
Huom. Minimaakuntaviestiin osallistunut saa olla tarvittaessa mukana myös Lapin
maakuntaviestin joukkueessa.

 

6.3. Osallistumismaksu

Kilpailujen järjestäjä päättää minimaakuntaviestin osanottomaksun.

 

7.    Palkinnot

Kolme parasta joukkuetta palkitaan molemmissa viesteissä.

 

8.    Kilpailijamaksu

Maakunta- ja minimaakuntaviestistä ei makseta Lapin Suunnistukselle 5 %:n kilpailijamaksua.

 

9.    Seuranta

Kilpailun järjestäjä laatii Lapin Maakuntaviestistä lyhyen kirjallisen yhteenvedon kilpailun onnistumisesta kehityskohteineen ja toimittaa sen seuraaville tahoille:

  • Seuraavan järjestäjän liikuntatoimelle ja seuran yhteyshenkilölle
  • Lapin Suunnistuksen puheenjohtajalle ja kilpailuvastaavalle.

Näin pyrimme takaamaan tämän hienon suunnistustapahtuman jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden.

Vastaa