Lapin AM-kilpailujen ohjeet

Versio 2.1, päivitetty 9.10.2012

 

1.    Järjestettävät AM-kilpailut

Hiihtosuunnistus:

 • AM-Sprintti
 • AM-parisprintti
 • AM-keskimatka

Suunnistus:

 • AM-sprintti (suositus keväällä)
 • AM-parisprintti (suositus keväällä)
 • AM-pitkämatka (elokuussa AM-kisaviikonvaihteessa)
 • AM-yö (suositus syyskuussa) 


2.    Kisojen hakeminen

Lapin Suunnistuksen hallitus nimeää Lapin AM-kisojen järjestäjät kilpailuvastaavan ehdotuksesta erillisen järjestäjätaulukon mukaisesti. Seurat voivat sopia järjestelyvuorojen vaihtamisesta alueen kilpailuvastaavan kanssa.

Järjestävä seura täyttää AM-kisojen kilpailuhakemuksen IRMA:ssa ratamestari- ja valvojatietoineen. Kilpailun nimeen tulee liittää Lappi-sana, esim. AM-pitkämatka, Lappi.

 

3.    Osallistuminen

Kilpailijalla tulee olla jonkin Lapin alueen seuran edustusoikeus. Alueen ulkopuoliset kilpailijat voivat osallistua kisoihin kilpailujen ulkopuolella. Järjestävän seuran jäsenet saavat osallistua, mikäli se ei vaaranna kilpailujen onnistunutta järjestämistä ja ottaa huomioon urheilulliset perusteet.

Lapin AM-kisojen osanottajilla ei tarvitse olla lisenssiä.

 

4.    Valvonta

AM-kisojen valvonnasta vastaa kilpailujärjestäjien ehdottama ja Lapin Suunnistuksen hyväksymä kilpailunvalvoja, joka toimii samalla ratavalvojana.

Järjestäjä on velvollinen pitämään valvojan ajan tasalla järjestelyjen etenemisen osalta.

Järjestäjä korvaa valvontakustannukset SSL:n vahvistamien perusteiden mukaan. Osapuolet
voivat sopia korvauksista myös erikseen.

 

5.    Maasto ja kartta

Kilpailumaasto ja sen vaatimat maastonkäyttöluvat on varmistettava jo ennen kilpailun
anomista. Mikäli AM-kisat käydään kansallispuisto- tai muilla luonnonsuojelualueilla
on mahdolliset rajoitukset selvitettävä.

Käytettävän kartan tulee olla SSL:n ohjeiden mukainen suunnistuskartta matkojen erityisolosuhteet huomioiden:

Suunnistuksessa

 • Sprintissä tulee käyttää kansainvälisten sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeiden ISSOM2007  mukaan laadittua sprinttikarttaa mittakaavassa 1:4 000 tai 1:5 000.
 • Muilla matkoilla tulee käyttää ISOM2000 kuvausohjeiden mukaan laadittua suunnistuskarttaa mittakaavassa 1:10 000 tai 1:15 000 (pitkällä matkalla) kaikissa sarjoissa.

Hiihtosuunnistuksessa

 • Tulee käyttää ISSkioM2009 kuvausohjeiden mukaista karttaa.

Maastoa koskevat tiedot ja karttasuunnitelmat on toimitettava alusta lähtien valvojan tietoon.

 

6.    Sarjat ja maksut

Suositeltu sarjajako:

 • Pitkämatka ja keskimatka: H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D13, H/D14 – 80
 • Sprinttisarjat: H/D21, H/D40, H/D50, H/D60, H/D70, H/D12, H/D14, H/D16 ja H/D20
 • Parisprintti (2×2 osuutta) sarjat: H/D21, (yhteisikä vähintään) H/D80, H/D100, H/D120, H/D140, (yhteisikä enintään) H/D25, H/D30, H/D35
 • Yö: H/D21, H/D40, H/D50, H/D60, H/D70, H/D14, H/D16 ja H/D20

Järjestävä seura päättää perittävistä osallistumismaksuista, mutta sen suositellaan olevan hieman tavallista kansallista alhaisempi.

6.1. Kuntosarjat

AM-pitkällä matkalla tulee järjestää kuntosuunnistusmahdollisuus, jossa ilmoittautuminen paikanpäällä.

Muilla henkilökohtaisilla matkoilla suositellaan järjestettävän sarja H/D21C, jolla ei ole Am-kisa-arvoa. Parisprintissä voidaan järjestää Avoin kuntosarja sekajoukkueille.

7.    Palkinnot

Miesten ja naisten pääsarjoissa jaetaan mitalit parhaille lappilaisille ja kunniapalkinnot kolmelle parhaalle suunnistajalle.

Sarjoissa H/D16 ja sitä nuoremmat jaetaan AM-mitalit kolmelle parhaalle. Parisprintissä jaetaan mitalit sarjoissa H/D25, H/D30 ja H/D35 kolmelle parhaalle parille. Mitalit voi lunastaa Lapin Suunnistuksen talousvastaavalta hintaan 3€/kpl.

Kaikki alle 12-vuotiaat palkitaan kunniapalkinnoilla.

Muissa sarjoissa ei jaeta palkintoja.

 

8.    Kilpailijamaksu

AM-kisoista ei makseta Lapin Suunnistukselle 5 %:n kilpailijamaksua.

 

9.    Tulosten lähettäminen IRMA:an ja rankipisteet

Mikäli kyseessä on pelkkä AM-kilpailu (ei kansallisten yhteydessä järjestettävä kilpailu), tulee IRMA:an toimitettavista tuloksista poistaa kaikki alueen ulkopuoliset kilpailijat.

Seuraavat kilpailut ovat rankikilpailuja:

 • Hiihtosuunnistus: AM-Sprintti ja AM-keskimatka
 • Suunnistus: AM-sprintti ja AM-pitkämatka

Vastaa